לחץ להגדלה לחץ להגדלה
 

ברוש וחיטה 2007
שמן על בד
60X50

ברוש וחיטה 2007
שמן על בד
60X50

  לחץ להגדלה לחץ להגדלה
 

ברוש וחיטה 2007
שמן על בד

60X50

יברוש ופרדס 2007
שמן על בד
60X50

  לחץ להגדלה לחץ להגדלה
 

ברוש ופרדס 2007
אקריליק ושמן על בד

90X60

ברוש ופרדס 2007
שמן על בד
30X40

  לחץ להגדלה לחץ להגדלה
 

ברושים 2007
שמן ואקריליק על בד
60x50

ברוש ופרדס 2007
שמן ואקריליק על בד
50x35

  לחץ להגדלה לחץ להגדלה
 

ברושים בנחביר 2007
שמן על בד

100x70

ברוש ופרדס 2007
שמן על בד
40x30

  לחץ להגדלה לחץ להגדלה
 

ברוש 2008
שמן על בד
80x60

ברושים בנחביר 2007
שמן על בד
120x80

  לחץ להגדלה לחץ להגדלה
 

ברוש ואורן 2007
שמן על בד
40x30

ברוש ושיר 2008
פחם על קרטון
50x70

כל הזכויות שמורות ליוחנן דרוקר © בנייה ועיצוב צילומים - עופר גתי